Jak se mám učit

JAK SE MÁM UČIT 

 

Plánování učební doby – pravidelný časový režim, učit se krátce a efektivně, před začátkem školní přípravy se časově vymezit = učit děti odhadnout a rozplánovat daný čas

Učit se naučíme tréninkem.

 

Postupně předávat dětem zodpovědnost za přípravu do školy a vlastní vzdělávání

 

JAK SE EFEKTIVNĚ UČIT

1. Učím se v pravidelném čase - nejlépe každý den ve stejnou dobu.

2. Učím se krátce a efektivně ( bližší info v sekci Škola rodičů).

3. Vyskládám si na pracovní stůl učivo dnešního dne podle předmětů - na základě rozvrhu hodin.

4. Krátce si projdu to, co jsme se v každé hodině učili (k nové látce se tak v ten den vracím podruhé - důležité pro pamětné zapamatování).

5. Napíšu si dnešní úkoly.

6. Sklidím věci ze stolu a připravím se na příští den (úkoly mám napsané z předešlých dnů).

7. Podle potřeby se připravím - v co nejkratší době co nejefektivněji (dopředu si stanovím čas, za který se připravím + k dané látce se vracím potřetí, a to je výborné).

8. Podle rozvrhu si připravím věci do aktovky.

CELÝ PROCES SE MŮŽE DOBŘE VEJÍT DO ČASOVÉHO ÚSEKU CCA 15 - 45 MINUT. AŤ SE DAŘÍ!!!

 

 

Podmínky učení

Pracovní prostředí – pracovní stůl a pohodlné sezení, omezený vstup členů rodiny, vliv hudby a hluku, vhodné osvětlení, vzduch

Doba učení a přestávek – záměrná pozornost cca max. 10- 20 min., pak 5 min. odreagování, při dlouhodobém učení musí být přestávka alespoň 15 min.

Pracovní prostředky a pomůcky vhodně umístěné

Vedení sešitu – nevyhazovat

 

Způsoby učení

Nejlépe zapojovat všechny smysly – zrak, sluch, čich, pohyb – manipulace s předměty (např. pexeso), cvik

Zrak – přijímáme nejvíce informací, postřehování, mentální mapy, obrázky, mapky, náčrtky,….

Sluch – MP3, diktafon, ….

 

Učební typy – test

U uvedených výroků udej, kolik si zapamatuješ určenou učební cestou.

Sčítej body: 3 - když si zapamatuješ hodně, 2 – když si zapamatuješ něco, 1- když si zapamatuješ málo.

 

 1. Přečtu si text několikrát za sebou.
 2. Poslouchám pozorně přednášku.
 3. Z textu si vypíšu záchytné body.
 4. Čtu anglická slovíčka několikrát za sebou.
 5. Text je předčítán nahlas.
 6. K učební látce si zhotovuji náčrtek.
 7. Spolužák mi něco vysvětluje.
 8. V hodině je promítán film.
 9. Z matematiky si vypočítám několik příkladů.
 10. Učitel mi něco vysvětluje.
 11. Anglická slovíčka si několikrát napíšu.
 12. Prohlédnu si dobře obrázek v učebnici.

Sečti jednotlivé body následujícím způsobem:

Učební typ sluchový – číslo 2 + č.5 + č.7 + č.10 =

Učební typ zrakový  číslo 1 + č.4 + č.8 + č.12 =               

Učební typ praktický – číslo 3 + č.6 + č.9 + č.11 =

Teď vidíš,, jak vypadá tvůj učební typ. Možná, že jeden typ je u tebe více vyhraněný než ostatní dva. Je to pro tebe nejefektivnější cesta, ale je nutné, abys používal i dva další učební styly.

 

Zapamatování

Dlouhodobou paměť plníme cvičením a opakováním

Paměťové blokády – zahlcení velkým množstvím látky

-         blokáda podobnosti ( neučit se podobné předměty, např. jazyky, hned po sobě

-         blokáda souběžnosti – nedělat více aktivit naráz

-         blokáda vybavování pojmů

Paměťové opory . mnemotechnické pomůcky – slovní hříčky, obrázky, hesla

 

Opakování

Nejvíce zapomeneme hned na začátku – během prvních dvou dnů

Jak opakovat – tentýž den, druhý den, po týdnu, event. po měsíci

Učební kartotéka – kartičky – z jedné strany pojem, z druhé strany definice, vzorečky

-         pexeso, slovíčka hrát formou pexesa, přiřazovat, ….

-         postřehování

-         mentální mapy

Záměrná pozornost

Doba koncentrace je max. 20-  30 min.

Přestávky

Aktivní učení – tvorba poznámek, map, výpisků…

Udržet záměrnou pozornost je obtížné a musí se cvičit ( v knihovnách najdeme literaturu na soustředění  a udržování pozornosti).

Při výchově dětí velice pomáhají vyprávěné příběhy.

 

Značky

! důležité

? nejasné

< ještě se vrátit

: definice

 -> příklad

( ) souhrn

 

Kroky učení

 1. přehlédnutí textu
 2. Otázky – co znám a co je nové
 3. Číst a tvořit výpisky, mentální mapy podle odstavců
 4. Zopakování dle ment. mapy, event. jednoduchých výpisků
 5. Propojení souvislostí

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode