Kariérové poradenství

IČ: 71787291

Statutární zástupce: Mgr. Marie Linhartová

Adresa: nám. Republiky 151/21, 591 01 Žďár nad Sázavou

Tel. 607 140 120

E-mail: MarieLinhartova@seznam.cz

Webové stránky:  www.marielinhartova.webnode.cz

 

V ŘÍJNU - PROFESIONÁLNÍ PROFESNÍ PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ ZŠ A ČTVRTÝCH ROČNÍKŮ SŠ

26.09.2012 12:59

 

SAGGARA   SAGGARA    SAGGARA    SAGGARA    SAGGARA     SAGGARA     

 

Budete podávat přihlášku na střední školu či na vysokou a potřebujete se utvrdit ve svém rozhodnutí?

Nejste si jistí, v čem „tkví“ Vaše osobní nadání?

 

V MĚSÍCI ŘÍJNU POSKYTUJEME PROFESIONÁLNÍ PROFESNÍ PORADENSTVÍ

PRO ŽÁKY DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ ZŠ A ČTVRTÝCH ROČNÍKŮ SŠ

 

Bližší informace na e-mailové adrese: MarieLinhartova@seznam.cz, tel. +420 607 140 120

 

CENTRUM OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE    SOUKROMÁ ETOPEDICKÁ PORADNA    AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE    CENTRUM OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE

 

Osobnost a sebesystém, osobní nadání  

Informace o možnostech vzdělávání ( také rekvalifikací) a uplatnění na trhu práce - internetové portály - Portál MPSV, stránky vzdělávacích společností a škol, ......

Orientace na trhu práce, seznámení s Portálem MPSV, informace o možnostech vzdělávání (možnosti návratu do vzdělávacího systému, možnosti dalšího vzdělávání formou rekvalifikace apod.)

Práce s Portálem MPSV a konkretizování vlastních možností na trhu práce, formy kontaktu se zaměstnavateli, osobní portfolio – životopis, motivační dopis, druhy dokladů o vzdělání a praxi

 

Rozvoj komunikačních dovedností – příprava na jednání a vedení rozhovoru, sebepoznávání, prezentační dovednosti – jednání při hledání zaměstnání
 

Individuální možnosti a rozhodování

 

Rozvoj komunikačních dovedností – asertivita a vyjednávání, sebeprezentace (videotrénink interakcí), jednání při hledání zaměstnání - přijímací pohovor

 

Ekonomická a finanční gramotnost, hospodaření domácnosti, finanční produkty, nedostatek finančních prostředků a ochrana před předlužením, pojištění, smlouvy, ochrana spotřebitele, pracovněprávní problematika

 

Užitečné.doc (44,5 kB)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode