!!! FACILITACE JAKO VYNIKAJÍCÍ NÁSTROJ UČENÍ - APLIKACE FACILITACE A JEJÍCH METOD PŘI PRÁCI VE ŠKOLE, EFEKTIVNÍ A KREATIVNÍ NÁSTROJ VEDENÍ LIDÍ !!!

                                         

Facilitace vtahuje do spolupráce, do spolurozhodování, zapojuje každého. Podporuje v aktivitě a předává zodpovědnost. Zaměřuje se na věcné informace a objektivní fakta. Dokáže pracovat se subjektivními, osobními zážitky a emocemi, pomáhá hlubšímu porozumění motivace a chování  lidí. 

 

Facilitace je efektivní styl vedení  komunikace využívající specifické principy, procesní postupy a zásadní facilitativní chování, které podporuje tvůrčí diskuzi, jasné definování problémů, hledání a zvažování řešení a zodpovědné rozhodování a plánování ve skupině.

 

Facilitace je specifický způsob vedení práce skupiny a využívá se tam, kde je potřeba spojit síly více lidí.

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode