Diagnostika profesních charakteristik osobnosti a schopností

Služba poskytuje poradenství a plánování kariéry při změně povolání nebo potřebě vyjasnit si vlastní profesní cíle a motivy. Podává  obraz o osobních kladech vztahujících se k profesním nárokům. Poznáváním osobního nadání se zvyšuje citlivost k otázkám profesního zařazení. Výstupy se týkají pracovní orientace a motivace, pracovního chování, svědomitosti, flexibility a rozhodování, sociálních kompetencí, schopností pracovat s týmem a v týmu, schopností prosadit se, odolností vůči zátěži a poznání vlastního sebesystému.

Na základě poradenského rozhovoru, dotazníkových šetření a vlastní sebereflexe získává klient poučený postoj k otázce profesního uplatnění ve smyslu vlastního jedinečného nadání. V písemné formě získává také doporučení týkající se vlastního rozvoje.

 

Klient za doprovodu kariérového poradce na podkladu kvalifikovaných informací rozvíjí své osobní zdroje tak, aby dokázal stanovit, uskutečnit, následně upravit či změnit své životní cíle v dlouhodobém i krátkodobém výhledu. Klient rozvíjí vlastní motivaci, uvědomuje si sama sebe, své potřeby i svoji jedinečnost, své hodnoty, vymezuje si smysluplné cíle do budoucna a přejímá zodpovědnost. Rozvoj společenských a profesních kontaktů je také velice významný.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode