SOFT SKILLS - zvyšování osobního potenciálu

Dobré firmy se odvíjí od smyslu své existence. Co od firmy a její firemní kultury očekáváme?

Majitelé - zisk a prestiž, zákazníci - kvalitní výrobek a službu, zaměstnanci - plat a výhody, dodavatelé - včasné platby a dodržování smluv. Takto - potřebami a jejich naplňováním- firma definuje své produkty.

Firemní procesy musí být efektivní, jinak jsou produkty příliš drahé. Vstupy a výstupy musí probíhat s minimálními náklady v pravém čase, správném množství a maximální kvalitě.

Rozhodujícím vstupem je lidská práce. Ta je čerpána z osobních vlastností, postojů a schopností, a také vědomostí a dovedností.

Technické a technologické schopnosti jsou označovány jako HARD SKILLS. Souvisí s věcmi, jsou méně proměnlivé a výsledek se dá poměrně lehce předpovědět.

Konkurující subjekty jsou si technicky a technologicky v zásadě rovnocenné.

Rozhodujícím se tedy jeví využívání lidských zdrojů - nápadů, znalostí, dovedností, strategií, vizí, cílů, loajality, hodnot, firemní kultury,...

K základním požadavkům dneška patří jisté specifické technické dovednosti, jazykové vybavení, schopnost práce s IT, a hlavně umění jednat s lidmi.

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

 • sdělování, prezentace
 • naslouchání, empatie
 • vedení porad

VEDENÍ LIDÍ

 • motivace a stimulace jednotlivců
 • usnadňování spolupráce
 • využívání a rozvoj lidských zdrojů

VZTAHOVÉ DOVEDNOSTI

 • vedení týmů, týmová spolupráce
 • zvládání konfliktů, rozhodování
 • vyjednávání

 

K nejžádanějším postojům:

LOAJALITA

 • akceptace firemních myšlenek
 • akceptace vlastní role
 • akceptace a spoluvytváření firemní kultury

OCHOTA PŘISPÍVAT K DYNAMICE

 • kreativita
 • flexibilita
 • samostatnost

OCHOTA PŘISPÍVAT KE STABILITĚ

 • odpovědnost
 • integrita
 • spolehlivost

SEBEPOZNÁNÍ, SEBEŘÍZENÍ, STRATEGICKÉ ZMĚNY  A ZVLADÁNÍ STRESU

Doporučená literatura: Jiří Plamínek, Édouard Stache, Ján Praško, Daniel Goleman,...

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode