Koučink

IČ: 71787291

Mgr. Marie Linhartová

Adresa: nám. Republiky 151/21, 591 01 Žďár nad Sázavou

Tel. 607 140 120

E-mail: MarieLinhartova@seznam.cz

Webové stránky:  www.marielinhartova.webnode.cz

  

"Koučink je metoda, jejímž smyslem je uvolnit a plně rozvinout potenciál koučovaného. Kouč pomáhá koučovanému uvědomit si, co skutečně chce ve svém životě i profesi, pomáhá mu iniciovat žádoucí změny a v reálném čase jej provází a podporuje na cestě k vytčenému cíli. Koučování pomáhá zlepšit sebereflexi i vnímání reality a stimuluje koučovaného k hledání vlastních nejlepších cest a řešení. Koučování směřuje k nalezení vnitřní rovnováhy, vitality, pocitu smysluplnosti i radosti ze života. Stává se populárním nástrojem, který úspěšní manažeři využívají pro další rozvoj svých dovedností a pro to, aby žili život, jaký opravdu chtějí.“

 Jan Benda - Najdi sám sebe

 

Co všechno koučování přináší?

Vyšší výkonnost a produktivitu

Rozvoj lidí

Lepší schopnost učit se

Lepší vztahy

Vyšší kvalitu života

Víc času pro manažera

Tvůrčí myšlení

Lepší využití dovedností a zdrojů

Rychlejší a efektivnější zpětnou vazbu v případě ohrožení

Větší flexibilitu a adaptabilitu vůči změnám

Motivovanější zaměstnance

Změnu firemní kultury

 

Některé z myšlenek  Johna Whitmora

„Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou.

Podstatou koučování je docílit lepší VNÍMÁNÍ REALITY a zvýšit ODPOVĚDNOST.

Chtít je pro dosažení dobrého výkonu lepší než muset.

Na co se soustředíme, to také často získáme. Obáváme-li se neúspěchu, neúspěch se dostaví. Pokud se o něco usilovně snažíme nebo se pokoušíme něco změnit, pociťujeme tělesné napětí a hůře koordinujeme pohyby. Výsledkem je často neúspěch.

Jaké máme možnosti? Když si myslíte, že vás už nic nenapadne, vymyslete něco dalšího.

Čas rozhodnutí, čas upřesní.

Abychom něco udělali, nepotřebujeme nutně dopředu vědět, jak to máme udělat.

Cukr a bič jsou často používané a účinné motivační stimuly. Pokud ale zacházíme s lidmi stejně jako s osly, budou se tak chovat.“

 

 

 Koučování je zlepšení vnímání reality, uvolňování lidského potenciálu (běžně využívaného pouze ze 40%), odstraňování především vnitřních bariér.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode