Mediace a řešení sporů v netrestních věcech

IČ: 71787291

Statutární zástupce: Mgr. Marie Linhartová

Adresa: nám. Republiky 151/21, 591 01 Žďár nad Sázavou

Tel.  607 140 120

E-mail: MarieLinhartova@seznam.cz

Webové stránky:  www.marielinhartova.webnode.cz

 

mediacE JE  postup při řešení sporu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na sporu zúčastněnými (dále jen „strany sporu“) tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich sporu uzavřením mediační dohody

Výhody mediace

  • Rychlost
  • Krátké čekací lhůty, event. jednání o víkendu
  • Veškeré sdělené informace jsou důvěrné

Nejčastěji řešené spory

  • Rozvod manželství
  • Manželské neshody
  • Mezigenerační poblémy
  • Pracovní problémy
  • Sousedské neshody

 

VEDEME K DOHODÁM A NE KE KOMPROMISŮM

 

Mediace racionální a terapeutická je způsobem, jak se vypořádat s  narůstajícími konflikty v postmoderní společnosti a nespokojeností aktérů konfliktů s jejich řešením. Je hledáním nových cest pro vzájemné pochopení plurality myšlení, způsobů jednání, hodnotových systémů a orientací.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode