Efektivní koncepční vzdělávání s cílem budování úspěšné firmy v současném světě

IČ: 71787291

Mgr. Marie Linhartová

Adresa: nám. Republiky 151/21, 591 01 Žďár nad Sázavou

Tel. 607 140 120

E-mail: MarieLinhartova@seznam.cz

Webové stránky:  www.marielinhartova.webnode.cz

 

ZMAPOVÁNÍ ÚROVNĚ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ JEDNOTLIVCŮ A TÝMŮ, NÁVRH ROZVOJOVÉHO POTENCIÁLU, PROFESNÍ DIAGNOSTIKA

 

Efektivní komunikace– vertikální a horizontální, vize, cíle, změny, základní témata doby

-         komunikační techniky a dovednosti, verbální a neverbální komunikace

-         informační strategie, otevřená komunikace v rámci vydefinovaného prostoru

-         rozhodování, řešení problému

-         vedení rozhovoru

-         zvládání konfliktů

-         asertivní jednání

-         vyjednávání

-         fenomén kritiky

-         hranice v komunikaci

 

Práce a organizace – podniková filozofie a kultura

-         organizace a řízení

-         psychologie trhu

-         inženýrská psychologie – člověk, stroj, proces

-         podmínky práce

-         pracovní výkonnost

 

Budování úspěšné firmy v období změn

-         lidský potenciál v současnosti využívaný z pouhých 40%

-         zajišťování stability

-         určování směru, dynamika, rozhodování

-         monitoring a korekce

-         styly řízení

-         aktivita lidí, postoje, schopnosti, analýza

-         motivace, hodnocení, stimulace

 

Lidské zdroje – vedení jednotlivců, typologie

Motivace a stimuly- jak působit na lidi, jak motivovat sebe a své spolupracovníky

Analýza konfliktního chování, zvládání konfliktních lidí 

Prostor pro individuální vývoj (fáze), kariéra, plán osobnostního rozvoje

 

Teambuilding, Teamwork, Leadership

Budování týmů, role v týmu, rozvoj týmové spolupráce

Dynamické zlepšování procesů

Cesty k vyšší produktivitě

Vedení skupin versus vedení týmů

-         vznik týmu, vývoj, role, týmová spolupráce a týmové řešení

-         zvládání pasivity

-         styly řízení

 

Time management

Produktivní management, koučink

Hledání rezerv, efektivita procesů

Prezentace, reklama, prezentační dovednosti

 

Efektivita práce – motivace, cílování, podmínky

Řešení „krizových“ situací aneb vím, co udělám když…

SWOD analýza a její využití

Efektivní strategie vzdělávání zaměstnanců, evaluace, kritéria hodnocení

Efektivní využívání časové dotace podle typu práce

Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření

Strategie a strategické myšlení

 

Při práci používáme diagnostické postupy nejčastěji v následujících případech:

Assessment centre 

moderní metoda pro výběr nejvhodnějšího kandidáta na obsazovanou pozici

Development centre

profesionální nástroj pro zjištění aktuálního stavu  schopností a dovedností s doporučením pro další rozvoj

Profesní diagnostika

psychodiagnostické dotazníky a testy pro každodenní praxi našich klientů

 

Preferujeme programy šité na míru pro všechny pracovní kategorie.

 

LEKTOŘI

Mgr. Marie Linhartová

Dlouholetá akreditovaná lektorka dalšího vzdělávání v oblasti školství ( MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), metodik a supervizor v sociální oblasti a zdravotnictví, firemní vzdělávání - AC, DC a diagnostika, spolupráce se středními odbornými školami v rámci ČR, kouč, konzultant a poradce, mediátor, specializace na lidské zdroje a rozvoj osobního potenciálu, kariérové poradenství a profesní diagnostika, realizátor odborných projektů pro ÚP, vytváření specializovaných programů a realizace pilotních projektů.

Mgr. Zdeněk Linhart

Je zkušeným pozorovatelem a facilitátorem při diagnostických programech - od roku 2008 absolvoval v této roli cca 50 Development center a Assessment center (např. pro společnosti U & Sluno, Partners For Life Planning, Česká Spořitelna, Pioneer InvestmentsČR a další) pro různé pozice od pozic teamleaderů, specialistů po top management.

Dlouhodobě se zabývá přípravou a realizací outdoorových projektů, zaměření na osobnostní, psycho-sociální rozvoj, rozvoj kreativity a flexibility účastníků.

Spoluautor nabídkového modelu zážitkového outdoorového kurzu pro pedagogické sbory a vzdělávacího programu v rámci prevence kriminality. Akreditovaný lektor, psychoterapeut, krizová intervence.

Bc. Šárka Uttendorfská

Zabývá se poradenstvím individuálním a skupinovým, terapeut, konzultant, krizová intervence, mediace, facilitace, vyjednávání, malé a střední podnikání, specialista na komunikaci a práci s hendikepem, krizová intervence.

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode