Nabídka firemního vzdělávání, efektivní koncepční vzdělávání s cílem budování úspěšné firmy v současném světě

  Nabídka firemního vzdělávání formou outdoorových i indoorových aktivit za využití vysoce efektivních metod práce

 

*      Budování úspěšné firmy - firemní kultura

*      Rozvoj manažerských kompetencí

*      Motivace a stimuly- jak působit na lidi, jak motivovat sebe a své spolupracovníky

*      Lidské zdroje – vedení jednotlivců, typologie

*      Lidské zdroje – vedení týmů, dynamika  týmu, styly řízení

*      Efektivita práce – motivace, cílování, podmínky

*      Efektivní komunikace – umění komunikace, vertikální a horizontální komunikace…

*      Vedení rozhovoru, asertivní jednání, vyjednávání

*      Rozvoj osobnosti, sebepoznání, plán osobního rozvoje

*      Řešení „krizových“ situací aneb vím, co udělám když…

*      SWOD analýza a její využití

*      Efektivní vzdělávání zaměstnanců, evaluace, kritéria hodnocenÍ

 

*      Teambuilding, Teamwork, Leadership

Budování týmů, role v týmu, rozvoj týmové spolupráce

Dynamické zlepšování procesů

Cesty k vyšší produktivitě

 

*      Time management

Efektivní využívání časové dotace

Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření

 

*      Coaching and Training

 

*        Strategie

 

Speciální nabídka:

program šitý na míru, nízká a vysoká lana, čtyřkolky, paintball a další „adrenalin“ dle požadavků klienta

 

Sportovní a rekondiční masáže

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode