KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ - UŽITEČNÉ ODKAZY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Užitečné odkazy na webových stránkách

 

NOVÝ UŽITEČNÝ ODKAZ V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ


www.jobkralle.cz

JOBkralle je internetový portál s pracovními nabídkami. Jedná se o meta vyhledávací mechanizmus pracovních nabídek, který vyhledává všechny volné pracovní nabídky, které jsou na internetu k dispozici. Speciálně vyvinutý hledací robot automaticky prohledá tisíce internetových stránek a nachází pracovní místa, které byly vypsány. Tím se mnohonásobně zvyšuje šance si najít nejlepší pracovní místo.
S pomocí možnosti filtrování a vyhledávacích kritérií uživatelé snadno dosáhnou svých požádavků. Prostřednictvím webového linku jsou návštěvníci přímo přesměrováni k nabídkám práce daných webových stránek.

 

 

Tematika školství, práce a sociálních věcí

https://portal.mpsv.cz (Integrovaný portál MPSV)

https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska (IPS - Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání)

https://mpsv.cz (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

https://www.msmt.cz/ (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

https://www.rejskol.msmt.cz/ (Rejstřík škol a školských zařízení v ČR)

https://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory (Tiskopisy přihlášek na SŠ)

https://www.nuov.cz/ (Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

 

Informace o povoláních, testech, výběru oboru

https://www.istp.cz/ nebo https://www.job-tip.cz/ (Integrovaný systém typových pozic, testy JOBTIP)

https://www.gwo.cz/ (Průvodce světem povolání – audiovizuální nástroj pro volbu povolání)

https://www.infoabsolvent.cz/ (Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce)

https://www.novamaturita.cz/ (Státní maturita)

https://www.kampomaturite.cz/ (Učebnice, kurzy, tesy pro absolventy ZŠ a SŠ)

https://skolazaskolou.cz/ (Interaktivní a zábavný pomocník při přípravě do školy)

https://www.ceskaskola.cz/ (Poskytuje diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku)

https://www.scio.cz/ (Příprava na přijímací zkoušky a jejich realizace)

https://www.profesni-orientace.cz/ (Profesní a studijní orientace)

https://www.vstupnatrhprace.cz/ (Volba povolání, kariéra, pracovní právo, podnikání)

https://www.budoucnostprofesi.cz/ (Situace na trhu práce, vývoj v odvětvích)

 

Přehledy škol a oborů vzdělávání:

https://www.atlasskolstvi.cz/ (Atlas školství – kam na školu – střední školy, AŠ - jazykové školy, vyšší odborné školy, vysoké školy)

https://www.stredniskoly.cz/ (Střední školy)

https://www.vyssiodborneskoly.cz/ (Vyšší odborné školy)

https://www.vysokeskoly.cz/ (Vysoké školy)

https://www.vysokoskolak.cz/ (Vysoké školy)

https://maturita.cz/vysoka.htm (Vysoké školy)

https://www.braintract.com/ (Zahraniční VŠ)

https://is.braillnet.cz/skoly.php (Školy pro studenty se zdravotním postižením)

https://www.vojenskaskola.cz/Stranky/default.aspx (Vojenské školství)

https://www.mvcr.cz/web-o-nas-skolstvi.aspx (Policejní školství)

https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly (Informace o školách a oborech)

https://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instituce (Vzdělávací instituce v ČR)

https://www.narodni-kvalifikace.cz/ (Přehled kvalifikací celostátně uznávaných v ČR)

 

Kraj Vysočina

https://www.kr-vysocina.cz/ (Kraj Vysočina)

https://www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp (Školský portál Kraje Vysočina)

Děti, mládež, studium v národním i mezinárodním kontextu:

https://www.eurodesk.cz/ (Evropská informační síť pro mládež)

https://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=cs (Evropský portál pro mládež)

https://aiesec.cz/ (Mezinárodní studentská organizace)

https://www.studentin.cz/ (Informační síť pro mládež)

https://www.nicm.cz/ (Národní informační centrum pro mládež)

https://www.nidm.cz/ (Národní institut dětí a mládeže)

Stránky, které pomohou při studiu:

https://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna (Ústav pro jazyk český)

https://www.pravidla.cz/ (Pravidla českého pravopisu)

https://encyklopedie.vseved.cz (Encyklopedie)

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/ (Slovník cizích slov)

https://www.slovnik-cizich-slov.net/ (Slovník cizích slov)

https://www.infotip.cz/index.php?nazev=slovnik-cizich-slov&ids=1654 (Slovník cizích slov)

https://slovnik.seznam.cz/ (Slovníky cizích jazyků)

https://slovniky.centrum.cz/ (Slovníky cizích jazyků)

Studijní literatura na internetu:

https://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Katalogy a databaze&page=sluz_altnk_kat.htm (Národní knihovna ČR – on-line katalogy)

https://www.mzk.cz/katalogy-databaze/online-katalogy (Moravská zemská knihovna - on-line katalog knih)

https://www.spn.cz/ (Státní pedagogické nakladatelství)

https://obchod.portal.cz/ (Nakladatelství Portál)

https://www.kosmas.cz/nakladatelstvi/121/slon/ (Nakladatelství Slon)

https://www.vyuka.cz/ (Nakladatelství Vyuka.cz)

https://knihy.abz.cz/obchod/nakladatelstvi-fragment (Nakladatelství Fragment)

https://www.prijimacky.cz/ (Nakladatelství Radek Veselý)

https://www.bazarucebnic.cz/ (Virtuální bazar učebnic, skript, učebních pomůcek a materiálů)

https://antikvariat.bazar.cz/ (Virtuální bazar knih)

 

Práce, nabídky volných míst, informace o mzdách a platech v ČR, agentury práce, podnikání, rady, jak vypracovat životopis, motivační dopis, jak absolvovat pohovor:

https://www.zakonik-prace.cz/

https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace (Agentury práce)

https://www.neflakamse.cz/

https://www.profesia.cz/

https://www.superkariera.cz/

https://www.prace-jobcity.cz/

https://www.jobs.cz/

https://www.prace.cz/

https://www.sprace.cz/

https://www.careerjet.cz/

https://www.agentka.cz/

https://www.joblist.cz/

https://www.hledampraci.cz/

https://www.dobraprace.cz/

https://www.easy-prace.cz/

https://www.praceprace.cz/

https://www.jobhunter.cz/

https://www.jobsik.cz/

https://www.pilnavcela.cz/

a další viz například na: https://portal.mpsv.cz/ikiosek

 

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS)

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) poskytuje poradenské služby všem občanům, kteří chtějí kvalifikaci získat, zvýšit si ji nebo potřebují poradit při změně povolání. IPS při poskytování svých služeb úzce spolupracuje se základními a středními školami a s ostatními sociálními partnery.

Jednou ze základních činností IPS je poradenství k volbě povolání. Volba povolání je dlouhodobý proces. Proto je třeba zabývat se touto otázkou již v 7. či 8. třídě základní školy. Rozhodování při volbě povolání závisí především na žáku a jeho rodičích. Ostatní - škola, přátelé, informační a poradenské středisko úřadu práce - mohou poradit, ale ne rozhodnout.

K odpovědnému výběru vhodného oboru je potřeba mít dostatek informací a času na rozhodnutí. Proto není dobré tyto otázky nechávat na poslední chvíli, kdy je již třeba zaslat vyplněné přihlášky ke studiu. Proces volby povolání by měl probíhat zhruba ve třech etapách. V sedmé třídě by měl žák o volbě povolání přemýšlet, v osmé třídě by se měl rozhodovat a v deváté třídě si své rozhodnutí potvrdit.

Mnoho informací o školách a vyučovaných oborech je možné získat při návštěvě IPS, kde je k dispozici celá řada informací. Pokud se žák rozhodne konzultovat své problémy s poradcem pro volbu povolání, je dobré navštívit IPS v doprovodu rodičů a na schůzku se předem telefonicky objednat. Součástí poradenské konzultace může být i zájmový test, na jehož základě je možné přesněji definovat obory, které se vztahují k nejvýraznější, testem zjištěné zájmové oblasti. Užitečné informace o světě práce, včetně možnosti vyzkoušet si zájmové testy, je možné najít i na internetu. Některé webové stránky mohou pomoci i při studiu.

Se svými dotazy k problematice volby povolání se můžete obrátit na referenty zaměstnanosti referátu zprostředkování a poradenství krajské pobočky v Jihlavě, kteří působí na jednotlivých IPS na kontaktních pracovištích Kraje Vysočina:

Havlíčkobrodsko:

- Mgr. Ing. Jana Šachová – tel. 950 114 471 jana.sachova@hb.mpsv.cz

 

Jihlavsko:

- Mgr. Milada Schebestová – tel. 950 123 322 milada.schebestova@ji.mpsv.cz

 

Pelhřimovsko:

- Miroslav Tříska – tel. 950 145 322 miroslav.triska@pe.mpsv.cz

 

Třebíčsko:

- Jana Minaříková – tel. 950 169 652 jana.minarikova@tr.mpsv.cz

 

Žďársko:

- Jaroslava Synková – tel. 950 177 452 jaroslava.synkova@zr.mpsv.cz

 

 

Zdroj: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/poradenstvi_a_rekvalifikace/web_krp_ips_n.pdf

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode