Soukromá etopedická poradna

Problémové chování nasvědčuje tomu, že se dítě dostalo do zátěžových situací, které se mu nedaří adekvátně zvládat. Je mu těžko, potřebuje pomoc. Potřebuje ve zvýšené míře opravdový vztah s empatií, s bezpodmínečným přijímáním a kongruencí (shodou vnitřních a vnějších projevů).

 

Poradenství, psychosomatický přístup k problematice, KBT, NLP, LT

IČ: 71787291

Statutární zástupce: Mgr. Marie Linhartová

Adresa: nám. Republiky 151/21, 591 01 Žďár nad Sázavou

Tel.  607 140 120

E-mail: MarieLinhartova@seznam.cz

Webové stránky:  www.marielinhartova.webnode.cz

 

Přehled služeb: individuální, rodinné i skupinové poradenství

                         poruchy učení, poruchy chování a jejich řešení, šikana

                         vztahové obtíže

                         agresivní a úzkostné poruchy, domácí násilí

                         řešení krizových situací

                         mediace a facilitace

                         kariérové poradenství, profesní orientace

                         metodické vedení, supervize

                         koučink

 

Zaměřuji sE TAKÉ na zvládání:

  • Náročných životních situací a krizí, pocitů beznaděje
  • Úzkostných a agresivních stavů
  • Psychosomatických potíží
  • Pocitů méněcennosti a viny
  • Psychospirituálních zkušeností

 

Cílová skupina: dospělí, děti, partneři, rodiče a děti, senioři....

                            profesně - učitelé, zdravotníci, sociální pracovníci, management…

 

Poslání služby: doprovázet klienta v obtížné situaci, posilovat kompetence k efektivnímu řešení, osobnostní rozvoj

  

Do etopedické ambulance jsou klienti objednáváni, termín návštěvy je nutné dohodnout předem mailem nebo telefonicky. Péče je poskytována dospělým i dětem. Maximální vstřícnost ke klientovi - služba je poskytována dle potřeby klienta (v dopoledních i odpoledních hodinách) v nejkratším možném termínu - bez delších čekacích lhůt.

Jak se objednat?

Nejjednodušší způsob, jak se objednat, je napsat email na adresu: MarieLinhartova@seznam.cz, event. zavolat či poslat SMS zprávu na číslo +420 607 140 120 . Vzhledem k povaze mé práce a značné zaneprázdněnosti si ale často nemohu dovolit zvedat telefon. Neberte to prosím osobně. Zkuste prosím najít se se mnou v čase anebo když mi napíšete (mailem či SMS), že se mnou chcete mluvit, dám Vám vědět, jakmile budu na příjmu.  

 

První setkání

Na prvním setkání se Vás zcela jistě zeptám na to, co Vás přivádí, ale také na to, čeho chcete naší případnou spoluprací dosáhnout, co by mělo být naším společným cílem.

Jakmile bude zřejmé, co chcete nebo potřebujete, a bude jasné, že jsem Vám schopna v dosažení cíle napomoci, můžeme se pak dohodnout, kolik času chcete práci na tématu věnovat, jak často by mohly konzultace probíhat.

Na akutní krizovou intervenci většinou postačí 1-2 setkání. V případě potřeby se můžeme dohodnout na dalším pokračování.

 

 


Jak se objednat?

Nejjednodušší způsob, jak se objednat, je napsat email na adresu: MarieLinhartova@seznam.cz, event. zavolat či poslat SMS zprávu na číslo +420 607 140 120 . Vzhledem k povaze mé práce a značné zaneprázdněnosti si ale často nemohu dovolit zvedat telefon. Neberte to prosím osobně. Zkuste prosím najít se se mnou v čase anebo když mi napíšete (mailem či SMS), že se mnou chcete mluvit, dám Vám vědět, jakmile budu na příjmu.  

 

 

 


                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode