Profesní orientace, kariérové poradenství

IČ: 71787291

Mgr. Marie Linhartová

Adresa: nám. Republiky 151/21, 591 01 Žďár nad Sázavou

Tel. 607 140 120

E-mail: MarieLinhartova@seznam.cz

Webové stránky:  www.marielinhartova.webnode.cz

 

Pro rodiče i děti nabízíme ve spolupráci s ÚP Žďár nad Sázavou konzultace týkající se rozhodování

v oblasti profesní orientace.

Na základě zpracování testových odpovědí, kvalitativních informací a informací z trhu práce poskytneme kvalifikované doporučení.

Nabídka Etoporadny se také týká motivačních faktorů, rozvoje sebesystému (sebedůvěry, sebepoznání, sebevědomí...) a rozvoje praktických dovedností.

 

 

 

Nabídka pro rodiče.ppt (163,5 kB)

 

Deset kroků před rozhodnutím

 

I když cesta k volbě studia může probíhat různými způsoby, nezbytným předpokladem je kvalitní informační zázemí, ale i podpora ze strany vašich blízkých. Nabízíme vám „desatero“, které  volbu usnadňuje:

1. Rozhodující jsou vaše předpoklady, schopnosti a zájmy

Nejprve pojmenujte své přednosti, schopnosti, vlohy, zájmy i nedostatky a  srovnejte je s požadavky na studium a na výkon povolání. Nezapomeňte na svůj  zdravotní stav, který může v některých případech volbu ovlivnit. Přemýšlejte o svých studijních výsledcích, jak přistupujete k učení, jak si umíte poradit, pokud něčemu nerozumíte, zda vás baví spíše rukodělná práce, hledejte příčiny, proč vám učení dělá problémy apod.

2. Diskutujte s vašimi nejbližšími

Otevřeně mluvte o svých plánech s výchovným poradcem ve vaší škole, třídním učitelem, rodiči, známými a ptejte se, co si o nich myslí. Jejich názor může být odlišný, ale získáte cenné podněty k dalšímu přemýšlení.

3. Opatřete si informace o středních školách

Základní směr, tzn. zda chcete dosáhnout maturity nebo se vyučit, většinou tušíte. Problém bývá ve výběru konkrétního oboru. Vzdělávací nabídka je velmi pestrá a bez informační příručky nebo internetu (www.infoabsolvent.cz) nezískáte potřebný  přehled. Sami uvidíte, kolik možností vzdělávání existuje a že výběr se nemusí omezovat jen na nabídku nejbližší školy. Nadhled potřebují zejména váhající žáci, kteří se rozhodují mezi maturitním studiem a vyučením.

4. Vytvořte si seznam oborů

        Nejprve přemýšlejte o pracovních činnostech, které vás zajímají a kterým byste se rádi věnovali. S pomocí vašeho učitele a rodičů k nim přiřazujte různá povolání. Vytvořte si výběr oborů, které vedou k plánovanému povolání: můžete vybírat i odlišné úrovně vzdělání, tedy maturitní i výuční. Důkladně se seznamte s obsahem jednotlivých oborů, tedy co se budete učit a jaké uplatnění vás čeká.

Při rozhodování se někdy osvědčuje vylučovací metoda, kdy pracujete opačným způsobem. Postupně vyřazujete činnosti, profese, obory, které vás z nějakého důvodu odrazují, nemáte k nim vztah nebo je nechcete dělat. Seznam oborů vám slouží jako základní materiál k přemýšlení o tom, „co chci a co mohu“.  

5. Vytvořte si seznam škol

Hledejte školy, které vybrané obory vyučují. V přehledu si vypisujte výhody a nevýhody i z hlediska dopravní dostupnosti školy, nutnosti internátního ubytování a finančních možností vašich rodičů v případě soukromých škol. Porovnávejte přijímací zkoušky v jednotlivých školách, odhadujte své šance na přijetí z loňského poměru přihlášených ku přijatým uchazečům apod.

6. Navštivte střední školy

Dny otevřených dveří na středních školách jsou jedinečnou příležitostí, jak se seznámit se školním prostředím a učiteli. Dozvíte se konkrétní informace o škole a podmínkách studia a taková návštěva školy může působit i motivačně, např. ke zlepšení studijních výsledků. Ptejte se na vše, co vás zajímá – na způsob výuky, na pracoviště pro odbornou praxi, jak škola komunikuje s rodiči, na mimoškolní aktivity žáků, na uplatnění absolventů této školy, zda se učitelé věnují žákům individuálně. Navštivte více škol, abyste mohli porovnávat a posuzovat, jak vám vyhovuje jejich velikost, jednání pedagogů apod. Někdy může rozhodnout i to, že je škola umístěna v příjemném prostředí, nebo jde o menší školu spíše rodinného typu. 

7. Získejte více informací o škole

Pokuste se sehnat jakékoli reference o škole. Vizitkou škol jsou jejich webové stránky. Mají určitou vypovídací hodnotu a sami uvidíte, zda obsahují aktuální a dostatečné informace a dávají prostor také svým studentům, nebo pouze prezentují aktivity vedení.

 

Odpověď na častý dotaz, nakolik je škola „kvalitní“, najdete částečně v kontrolních zprávách České školní inspekce (www.csicr.cz). Z pravidelných kontrol středních škol vznikají veřejně dostupné zprávy, ve kterých jsou popsány přednosti a zjištěné nedostatky a celkové hodnocení školy. Můžete pak porovnat, jak o sobě referuje škola a jak je hodnocena inspektory. Oslovte studenty, kteří do ní chodí, např. na burze středních škol. I jejich vyjádření může pomoci.

8. Využijte poradenských služeb

Pokud si stále nejste jisti výběrem studia, navštivte odborníky v některé z poradenských institucí. Ptejte se na vše, co vás zajímá a co vám není úplně jasné, např. co přesně dělá autotronik, jaké vzdělání poskytuje lyceum apod. Existuje několik možností, kam se můžete obrátit. V široké síti Informačních a poradenských středisek – IPS (www.portal.mpsv.cz), které fungují při úřadech práce, získáte informace o povoláních a o uplatnění na trhu práce. Můžete kontaktovat Centrum kariérového poradenství při Národním ústavu odborného vzdělávání v Praze – CKP (www.nuov.cz), kde vám poradí s výběrem studia a obsahem vzdělávání. V zákaznickém centru při Ústavu pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz) nebo v Informačním centru pro mládež při Národním institutu pro děti a mládež (www.icm.cz) vám pomohou najít školu. 

9. Připravte se na přijímačky

Každoročně řada středních škol organizuje v podzimním období tzv. přijímačky nanečisto. Současně s absolvováním takové přípravy se seznámíte s prostředím, kde budete vykonávat přijímací zkoušku „naostro“, vyzkoušíte si své znalosti a získáte obratnost při řešení mnohdy nezvyklých úkolů. Nabídky kurzů inzerují školy na svých webech i v médiích. Můžete také požádat školu o témata přijímacích zkoušek z minulého roku, nebo trénovat cvičné testy,  které zakoupíte u společnosti Scio (www.scio.cz).

10. Poradenství -  pedagogicko-psychologická poradna,

                                  Etopedická poradna ve Žďáře nad Sázavou - člen expertní skupiny kariérového poradenství MŠMT

V případě, že máte studijní nebo výchovné problémy, speciální vzdělávací potřeby,  zdravotní handicap aj., obraťte se na psychology, kteří vás odborně vyšetří, poskytnou metodickou pomoc a mohou i doporučit vzdělávací cestu. Návštěvu poradny neodkládejte, ať máte dostatek času na případnou nápravu.

 

 

www.infoabsolvent.cz

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode