Dobrý start aneb máme doma prvňáčka

DOBRÝ START ANEB MÁME DOMA PRVŇÁČKA - JARO 2009

 Dobrý start aneb máme doma prvňáčka

Na dítě jsou kladeny nové požadavky v oblasti učení, udržení pozornosti a zapojení do kolektivu.

 

OBSAH SETKÁNÍ

Školní úspěšnost, adaptace, motivace a rozvoj dovedností

Úloha rodiny a školy

Režim školáka

 

PÍSEMNÝ VÝSTUP ZE SETKÁNÍ

 

 

Hrajte si! a co nejefektivněji prožívejte společně trávený čas

Hrajte Slovní fotbal

Modelujte, vystřihujte, kreslete a malujte

 

 

 Rozvoj dovedností potřebných na počátku školní docházky

Motorické = pohybové dovednosti

 • udržování rovnováhy – stoj na jedné noze

                                 zvedání kolen a čapí stoj

                                 Šimon říká: zvedni ruku,…

 • běh – běh k cíli

               závody s vajíčkem na lžíci

               napodobení pohybů zvířat

               překážková dráha

               slalom

 • skákání - na jedné noze

    snožmo

    panák

    přeskok

    švihadlo

 • chytání míče a házení ( podávání míče, házení do nádoby, hod na cíl, dribling)

 Rozvoj jemné motoriky ó vždy od velkých pohybů k menším

 • manipulace s velkými předměty, místo k procvičování kreslení, vybarvování, malování prsty, trhání papíru, modelování, stříhání a lepení, skládání papíru, mačkání tlačítek, zavazování tkaniček, zapínání zipů, ….
 • práce se stavebnicí
 • desky s otvory
 • skládanky
 • navlékání
 • přelévání
 • stříhání nůžkami (bezpečnost) – rovná linka, vlnitá linka, po obvodu kruhu, tupých úhlů, ostrých úhlů
 • výroba koláží

 Dovednosti předcházející čtení a psaní

 • pohyby očí zleva do prava – práce s knihou, obrázkové příběhy, počítání v řadě, koulení míčku
 • ovládání tužky – čáry, kruhy, křížky, čtverce (je dobré popisovat, co děláte – dolů, doprava…), vybarvování omalovánek nebo vystřižených obrázků, obtahování daného tvaru, kreslení rovné a vlnité linky mezi dvěma souběžnými linkami

Vizuální dovednosti

 • vizuální rozlišování – porovnávání, hledání stejných tvarů, barev, pexeso, rozměr a barva, číslovky – napište na kus papíru číslovku a dejte dítěti úkol, aby ji našlo v novinách či časopise, co chybí
 • vizuální paměť – Kimova hra ( 2- 7)

                                        pozorování – pak se otočit a říci, co si pamatuje

                                        popisování návštěv, situací, příběhů

                                        postřehování  ( 1- 5 znaků)

 

 

 

Kreslení postav

( čmárání, neorganizované čmárání, organizované čmárání – zjištění souvislostí, pojmenované kresby – tady si hraji, období schematických kreseb – lidé, postupně se kresba postav vyvíjí)

Jak učíme kreslit postavy – podle fotografie či s občasným pohledem do zrcadla a vždy se slovním doprovodem

Obrázky rodiny

Legrační postavy

Tváře, masky

Řeč a jazyk

Co je třeba znát před vstupem do školy

 • názvy částí těla
 • osobní informace – jméno, adresa, věk, jména sourozenců, jména rodičů, datum narození
 • určení místa – na, za, vedle…
 • určení směru – nahoru (nejlépe se cvičí zadáváním pokynů)
 • některé názvy písmen
 • barvy (čáp ztratil čepičku..)
 • skupiny slov, které si je třeba zapamatovat – dny v týdnu, měsíce, číslice 1-6
 • některá čísla

 Abeceda – hry s přiřazováním

Legrační věty – hodný Honza hází hrušku

                      náslovné hlásky Hrad

Důležitost mluvení a konverzace

Předčítání

Cílený rozvoj slovní zásoby

Počítání – přiřazování číslice a počet teček, řady číslic, porovnávání, odhadování

 Společenské návyky

 • samostatnost v oblékání, v jídle a hygieně
 • schopnost dělit se
 • úcta k majetku ve škole i doma
 • schopnost učit se čekat, až na mě dojde řada
 • organizační schopnosti

 

 

NA POČÁTKU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Motivace  a úspěšnost jako základ všeho!!!

 

Poruchy soustředění – horší soustředěnost při klimatických změnách, při oslabení organismu (nemoc), při zvýšeném psychickém vypětí, ve skupinách je to při neovladatelném a nekontrolovatelném hluku, zanedbávaném teplotním komfortu a větrání, v přeplněném prostoru.

Problém s udržením pozornosti, neklidem a impulzivitou mají děti se syndromem hyperaktivity – problematika je úspěšně řešitelná ve spolupráci s odborníky.

 

Rozvoj soustředění - využití záměrné pozornosti, nezáměrné pozornosti, příběhů, postřehování, řízená činnost….

 

Pevné ukotvení pravolevé orientace – do sedmého roku, nejpozději do devátého roku.

Nácvik pravolevé a prostorové orientace - ukaž pravou rukou na levou nohu,

                                                                       polož tužku vlevo od sešitu

                                                                       jeď autíčkem doprava…

                                                                       hra na ovládání robota

                                                                       kresebný diktát

 

 

Rozvoj zrakového vnímání

 • ROZLIŠOVÁNÍ BAREV, TVARŮ
 • ZRAKOVÁ DIFERENCIACE - rozdíl mezi dvěma obrázky, rozdíl mezi obrazy dvou slov, najdi v řadě dva stejné obrázky, skládačky, dokreslování
 • ZRAKOVÁ PAMĚŤ - pexeso, Kimova hra
 • CVIČENÍ OČNÍCH POHYBŮ – zleva do prava
 • POSTŘEHOVÁNÍ

 

 

Rozvoj sluchového vnímání, vnímání a reprodukce rytmu

 • NASLOUCHÁNÍ – poznávání podle zvuku – cinkání klíčů, mačkání papíru, proud vody, hlasy zvířat, poznávání písní podle melodie, poslech vyprávění, …
 • PAMĚŤ – opakování a rozvíjení vět
 • DIFERENCIACE – stejné x jiné, …
 • SLUCHOVÁ ANALÝZA A SYNTÉZA
 • VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

 

Rozvoj řeči

Povídání a četba, práce s odborníkem v případě logopedických obtíží.

Říkanky, jazykolamy, slovní fotbal, pohádky na dobrou noc, písničky ......

 

Rozvíjení matematických dovedností

 • POJMY - větší – menší, delší – kratší, více – méně
 • TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ PODLE DANÉHO ZNAKU – velikost, barva, tvar
 • ORIENTACE V PROSTORU – nahoře- dole, vpředu – vzadu, první – poslední
 • SPOJENÍ POČET ČÍSLICE - §§§§§ = 5
 • ŘADY ČÍSLIC
 • POROVNÁVÁNÍ
 • ODHADOVÁNÍ

 

Následky neúspěchu - děti mezi pátým a osmým rokem vytváří svůj sebeobraz a sebehodnocení  podle úspěchů v jednotlivých činnostech a jednání - jsem dobrý (mají mě rádi), protože umím dobře ...... x nemají mě rádi, protože jsem nedokázal ........

 

NEPODCEŇUJME FENOMÉM ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOSTI.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode