Novinky

19.11.2012 12:33

JAKÉ DOVEDNOSTI BY MĚL ZVLÁDNOUT PŘEDŠKOLÁK

  Možná si kladete také otázku, co všechno vaše dítko musí zvládnout, aby mohlo příští rok v naprostém klidu nastoupit do školy. O tom, zda je dítě pro školu zralé přitom rozhoduje celá řada parametrů. Především se jedná o duševní připravenost a pak také o tu fyzickou. Málokterý rodič si...
08.11.2012 08:48

PARTNERSKÁ HÁDKA - PORADENSKÝ ÚHEL POHLEDU PRO ČASOPIS VLASTA

O tématu bylo napsáno mnohé. Nabízím svůj poradenský úhel pohledu na partnerskou hádku a její zvládnutí bez negativních pocitů viny, lítosti, zlosti a mnoha dalších negativních emocí. Vycházím ze zkušenostmi ověřeného přesvědčení, že druhého nezměním – nemohu ani nechci změnit. Mohu změnit...
12.10.2012 08:53

VZTAHY, KYBERPTROSTOR, KYBERŠIKANA

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUŽITÍ Nikdo nemá právo dělat mi to, co nechci! Mám povinnost se vymezit a bránit se! Mám právo udělat chybu a napravit ji. Říkám pouze pravdu. Když je pro mě obtížné pravdu hned sdělit, mlčím. Za chvíli se sejdeme a budeme citlivě pokračovat v komunikaci. Mám...
09.10.2012 06:16

HLAVNĚ SE SVĚŘ ... RODIČŮM, UČITELI,.....NEZÁKONNÝ ČI NEVHODNÝ OBSAH NA FACEBOOKU

https://horkalinka.net Jak funguje horká linka? Internetová Horká linka (Internet Hotline) přijímá od uživatelů hlášení, která se týkají nezákonného a nevhodného obsahu na internetu. Obsah těchto hlášení Horká linka vyhodnocuje a předává orgánům, které mohou účinně zasáhnout, zejména...
26.09.2012 12:59

V ŘÍJNU - PROFESIONÁLNÍ PROFESNÍ PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ ZŠ A ČTVRTÝCH ROČNÍKŮ SŠ

  SAGGARA   SAGGARA    SAGGARA    SAGGARA    SAGGARA     SAGGARA     Budete podávat přihlášku na střední školu či na vysokou a potřebujete se utvrdit ve svém rozhodnutí? Nejste si jistí,...
19.09.2012 09:14

SAGGARA - CELODENNÍ KURZY PRO DĚTSKOU SKUPINU

SAGGARA CENTRUM OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE     Celotýdenní kurzy pro dětskou skupinu, kdy ve školním roce 2012/13 dítě dovrší 3 roky. Služba bude provozována od ledna 2013.   Základní pilíře výchovně vzdělávacího modelu   Příroda – poznávání, pobývání a praktikování...
05.09.2012 10:51

JAK ZVLÁDNOUT PRVNÍ DNY VE ŠKOLCE

Vývoj každého dítěte je velmi individuální. Proto může být obtížné určit ten "správný věk" pro nástup do kolektivního zařízení typu klasické mateřské školy. Obvykle to bývá někdy mezi druhým a čtvrtým rokem věku. Pokud můžeme, přihlédněme při rozhodování o nástupu do mateřské školy ke zralosti...
10.08.2012 09:30

Mnozí žáci se po základní škole hlásí do práce, střední zejí prázdnotou

Z lavic základních škol míří žáci často rovnou na úřady práce, a to v době, kdy střední školy a liduprázdná učiliště bojují doslova o každého žáka. Po dokončení devíti let povinné školní docházky mladistvé k dalšímu studiu nic nenutí, a tak je po dosažení 16 let věku úřad práce zaregistruje...
16.07.2012 13:56

PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN - PROBAČNÍ PROGRAM ZAHÁJEN VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

Skupinový probační program zaměřený na posílení právního vědomí mládeže Právo pro každý den je interaktivní program o zákonech a lidských právech. Každý účastník je proškolen v základech trestního, rodinného, pracovního a občanského práva tak, aby znal nejen práva svá, ale  respektoval i...
02.07.2012 17:17

MANAGEMENT COACHING AND LIFE COACHING

Koučování je metoda vedoucí k uvolňování lidského potenciálu, ze kterého běžně využíváme pouze 40%. Dokáže odstraňovat vnitřní bariéry a otevírá rezervoáry kreativních řešení. Zlepšeným vnímáním reality a možností flexibilně volí nejefektivnější cesty. Dodává sebedůvěru a celkově posiluje zdravý...

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode