HLAVNĚ SE SVĚŘ ... RODIČŮM, UČITELI,.....NEZÁKONNÝ ČI NEVHODNÝ OBSAH NA FACEBOOKU

09.10.2012 06:16

https://horkalinka.net

Jak funguje horká linka?

Internetová Horká linka (Internet Hotline) přijímá od uživatelů hlášení, která se týkají nezákonného a nevhodného obsahu na internetu.

Obsah těchto hlášení Horká linka vyhodnocuje a předává orgánům, které mohou účinně zasáhnout, zejména policii, mobilním operátorům, provozovatelům internetových služeb a také mezinárodní organizaci INHOPE.

Horkou linku provozuje CZI, s.r.o. v rámci projektu Národní centrum bezpečnějšího internetu s podporou Evropské komise od roku 2009.

 Co je nezákonné a co nevhodné? 

Nezákonný obsah a aktivity

Nezákonný obsah je vymezen zákonem.  Nelegální je zejména dětská pornografie, dětská prostituce, obchod s dětmi, pedofilní zájem, věkově neadekvátní sexuální obsah, ostatní nelegální praktiky, rasismus, extremismus, terorismus, xenofobie, podněcování k nenávisti, šikana a násilí na osobách, výzvy k sebepoškozování nebo sebevraždě, nabídka drog a zakázaných omamných látek. 

Vybrané skutkové podstaty naleznete v sekci trestní zákoník.

Nevhodný obsah a aktivity

Nevhodný obsah je takový, který může negativně ovlivnit vývoj a výchovu dětí nebo na nich může zanechat trvalé psychické následky. Jedná se tedy například o zesměšňování, šíření pomluv či šikanu, která má ve světě internetu své specifické podoby, atp.

!!!!!!FACEBOOK!!!!!!

Jak na stížnosti na Facebooku?

Na Horkou linku nám často přicházejí hlášení týkající se problémů s Facebookem. Jedná se zejména o různé formy kyberšikany, zesměšňování a znevažování lidí. Nejběžnějším případem je vytvoření fiktivní stránky/profilu osoby a následné pomlouvání a další útoky na tuto osobu prostřednictvím právě vytvořeného profilu.

DALŠÍ INFORMACE NA https://www.horkalinka.net/facebook

 

 

POMOCONLINE.CZ

Stránky pomáhající dětským obětem internetové kriminality

Linka bezpečí (děti do 26 let)

e-mail:pomoc@linkabezpeci.cz

chat:linkabezpeci.cz ( všední dny 15-19 hod.)

tel. 116 111 (zdarma 24 hod.)

 

Linka bezpečí pro rodiče

Kam se obrátit o pomoc

Jak děti, tak i dospělí se mohou na internetu dostat do situace, s níž si neví rady, potřebují pomoc nebo radu. Rozhodně není třeba si v takovou chvíli něco vyčítat, stydět se nebo přemýšlet o vlastní neschopnosti. Je jasné, že sledovat rozvoj internetu, moderních technologií a vědět, jak reagovat, pokud se objeví problém, je práce pro odborníky. Pro všechny ostatní, zvlášť pokud mají zodpovědnost za děti nebo mládež, je ale zásadní vědět, kde hledat podporu. O některých tématech se píše i mluví velmi těžce nebo vzbuzují velký strach. Je proto dobré vědět, že mnoho organizací poskytujících pomoc pracuje i se zcela anonymní klientelou..

Telefonujte/ Zavolejte nám

Rodičovská linka je telefonická linka důvěry provozovaná Sdružením Linka bezpečí. Na telefonním čísle 840 111 234 je k dispozici v pracovních dnech, a to v pondělí, středu a pátek od 13 do 16 hodin, v úterý a čtvrtek od 16 do 19 hodin. Volání je zpoplatněno sazbou za cenu místního hovoru. Své služby poskytuje Rodičovská linka anonymně, není proto nutné sdělovat jakékoli osobní údaje. Pracovníci Rodičovské linky nabízí rodinné, výchovné a sociálně-právní poradenství rodičům, prarodičům i pedagogům a disponují také kontakty na další odborná pracoviště a instituce.


Kontaktujte Horkou linku

Horká linka je webová služba určená pro nahlašování nelegálního a nevhodného obsahu internetu. Pokud jste narazili například na stránky vyzývající k nenávisti a xenofobii, materiály obsahující dětskou pornografii, explicitní obrazy násilí nebo jakýkoli další nezákonný materiál, nahlaste je. Na Horkou linku se můžete obrátit i v případě, že si nejste jisti, zda je materiál skutečně závadný. Speciálně vyškolení pracovníci Horké linky informace vyhodnotí, a pokud je třeba, předají příslušným orgánům podněty k řešení situace. Pro další informace klikněte přímo sem https://horka-linka.saferinternet.cz/.

Navštivte stránky Proti šikaně

 

Desatero bezpečného internetu

Pro Vaše bezpečí stačí dodržet pár důležitých, ale přitom jednoduchých zásad.

  1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
  2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
  3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
  4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
  5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
  6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
  7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
  8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
  9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
  10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

 

 

Doporučuji stránky pro rodiče a učitele:   www.proti-sikane.cz, www.bezpecne-online.cz, www.e-bezpeci.cz

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode