PRAVIDELNÝ DENNÍ REŽIM, EFEKTIVNÍ PŘÍPRAVA DO ŠKOLY, UČEBNÍ TYP A METODY UČENÍ – MENTÁLNÍ MAPY (Některé z výstupů práce ve třídách)

03.01.2013 09:05
  1. Pravidelná příprava do školy, nejlépe každý den ve stejnou dobu.
  2. Učit se pravidelně, krátce a efektivně (dle náročnosti následujícího dne - 20 min. až 1,5 hod., déle pouze nárazově v případech získání vnitřní jistoty - zásadní písemné práce, zkoušení,…). Některé děti se učí denně i tři a více hodin - budˇse učí neefektivně nebo dochází k obrovskému přetížení – nutné konzultovat s učiteli event. dalším odborníkem).
  3. Odpoledne v pravidelném čase si na pracovní stůl „vyskládat“ podle rozvrhu ( v pondělí podle pondělního rozvrhu) uplynulý školní den a krátce reflektovat to, co proběhlo – nahlédnutí do sešitu, event. učebnice a uvědomit si, co „se učilo“. Napsat všechny zadané písemné úkoly. Následně poklidit stůl a „vyrovnat si“ následující den (v tomto příkladu úterní rozvrh). Úkoly jsou napsané, k výukové látce se navracíme už potřetí (ve třídě výklad poprvé, tem den doma podruhé, nyní již potřetí – z hlediska pamětného učení velice efektivní).
  4. Je dobré si zjistit, jaký jsem učební typ – zda nejefektivněji přijímám informace zrakem, sluchem, či potřebuji s informacemi pracovat. Nejlépe je uvědomit si svoji nejlepší metodu k učení či kombinaci vhodných metod. V souboru přikládám test učebního typu.
  5.  Něco bližšího k mentálním mapám – začneme tím, že doprostřed papíru napíšeme téma výuky ( většinou nadpis v knize). Kolem nadpisu nakreslíme kruh. Potom kolem dopisujeme a dokreslujeme další kruhy (často jsou to jednoslovné popisy či věty obsahu jednotlivých odstavců výukové látky). Někdy připojujeme i související informace z již dříve probrané látky, či vlastní mimoškolní znalosti v souvislostech. Mentální mapa je tedy jednoduchý náčrtek, vymyšlený na základě souvislostí – čeho se dané téma týká.

 

Na závěr několik rad:

Nikdy se nepouštěj do úkolu, pokud si nejsi jistý, že zadání dobře rozumíš – umění klást otázky, umět se zeptat. Snaž se o AHA EFEKT – pochopení.

Respektuj ve třídě právo druhého – odpovídat do úplného ticha. Respektuj také právo druhých na nerušený výklad.

V případě svého neklidu a impulzivity využij nacvičenou svalovou relaxaci a dýchací cvičení, poznámky na papíru. Mysli na to, co jíš – pozor na přemíru cukru, látek s chemickými barvivy atd. Pij dostatek tekutin a ve třídě před hodinou krátce vyvětrej.

Trénuj záměrnou pozornost.

Dbej na bezpečnost o přestávkách, uč se předvídat možné nebezpečí.

Buď zodpovědný.

 

Ať se Ti ve škole i mimo školu dobře daří.

 

UČEBNÍ TYPY.doc (22,5 kB)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode