OTESTUJTE SI SVÉ HRANICE A ROZVIŇTE UMĚNÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

04.08.2010 08:48

Testy, dotazníky, interakce, modelové situace, výcvik dovedností, superlearning

Kurz SOFT SKILLS s vydáním Osvědčení o absolvování programu v rámci Zvyšování osobního potenciálu v rozsahu 30 vyuč. hodin – vhodná příloha přihlášky na vysokou školu, či dovednostní doplněk při vysokoškolském studiu, zlepšení komunikačních vzorců,…

Kurz pro studenty středních a vysokých škol, zvýhodněná cena 2400 Kč/30 vyuč. hodin

Termín konání kurzu: 16. – 20. 08. 2010, vždy 8.30 – 13.30

Místo konání: Etopedická poradna, Poliklinika Žďár n. S., Studentská 4

Maximální počet frekventantů v kurzu: 12 studentů

 

Témata kurzu aneb o čem to bude:

 Sebedůvěra, sebevědomí, sebepřijetí a sebeúcta, sebeřízení a sebekontrola, sebehodnocení, seberealizace    a další oblasti zdravého sebesystému

 Druhy inteligence a jejich využívání, osobní nadání , umění učit se a naučit se, rozvoj osobního potenciálu, management času, cílů a změny

 Umění efektivní komunikace, řeč těla, rozhodování, asertivita a vyjednávání, fenomén rozhovoru

 Vyhrávat, aniž by někdo prohrál, dovednost zaujmout a přesvědčit druhé, rétorika, sebeprezentace

 Problém jako výzva, zvládání konfliktů, chyba jako pozitivní nástroj učení a poučení, poučené rozhodování a konstruktivní řešení, přijímání kritiky

 Zdroje v nás, anatomie úspěchu, fyziologie a psychologie a sociologie stresu, zvládání negativního stresu  a vyvolávání pozitivního stresu, zdravý životní styl

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode