DVACATERO VZKAZŮ RODIČŮM OD JEJICH DĚTÍ

20.05.2012 09:24
 1. Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych neměl/a/ dostat vše, oč si řeknu – já vás jen zkouším.
 2. Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději, cítím se tak bezpečněji.
 3. Nedovolte, abych si vytvořil/a/  špatné návyky. Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.
 4. Nedělejte ze mě menšího (menší) než jsem. Nutí mě to, abych se choval/a/ nesmyslně jako „velký“ („velká“).
 5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mne zapůsobí, když se mnou  promluvíte v klidu v soukromí.
 6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy. Nabourává to můj smysl pro hodnoty.
 7. Nedejte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád/a/. Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje.
 8. Nechraňte mě před všemi následky mého jednání. Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.
 9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. Dokážu se s nimi vyrovnat.
 10. Nesekýrujte mě. Musel/a/ bych se bránit tím, že budu „hluchý/á/ a budu dělat mrtvého brouka.
 11. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.
 12. Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl/a/. Nejsem proto někdy zcela přesný/á/ a nebývá mi rozumět.
 13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach a pak lžu.
 14. Nebuďte nedůslední. To mě úplně mate.
 15. Neříkejte mi, že mě nemáte rádi, i když někdy dělám příšerné věci.
 16. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti. Pro mě jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.
 17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.
 18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.
 19. Nezapomínejte na to, jak rychle dospívám. Je to určitě těžké držet se mnou se mnou krok, ale snažte se prosím.
 20. Nezapomeňte, že nemůžu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění, ale to vám nemusím říkat, že ne?

 

Zdeněk Matějček

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode