Nadané děti

IČ: 71787291

Mgr. Marie Linhartová

Adresa: Poliklinika, Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

Tel. 607 140 120

E-mail: MarieLinhartova@seznam.cz

Webové stránky:  www.marielinhartova.webnode.cz

 

 

"Člověk se příliš zabývá zvládáním změn a přechodů, než aby si dokázal vytvořit jasný obraz o směřování k cíli."

" Kreativita je pro každého člověka, a především pro nadané, nejvýznamnější možností přípravy na život." ERIKA LANDAU

 

 NADANÉ DÍTĚ

Nadání potřebuje péči, musí být zaléváno jako roslinka.

Výchovný proces podporuje  zvědavost a individuální rozvoj  dítěte, hru si s informacemi, nebrat všechno příliš vážně. Pro nadané dítě je obzvlášť důležité vlastní poznávání a poučování se z chyb. Je důležité, aby si smělo dovolit udělat chyby.

Fakta vysvětlují minulost. Zkoumání, radost z práce, otázky a hledání odpovědí, to oslovuje intelektuální, emocionální, umělecké a společenské stránky jeho osobnosti.

 

"Moji rodiče chtějí být mými přáteli. Přátel mám hodně, rodiče žádné."

Rodiče mají na své dítě největší vliv. Očekává se od nich láskyplné doprovázení a stimulování, efektivní komunikace s dítětem využívající všechny smysly, definování hranic. Děti potřebují hranice - uvnitř je bezpečno. Hranice se zkouší. Také nadané děti potřebují hranice. Brání se však stísněným hranicím. Jasná a flexibilní pravidla, možnost volby, to umožňuje svobodu a představuje výzvu. Právě hra nabízí svobodu a možnost volby, výzvu k experimentům v bezpečném prostředí a v rámci jasných pravidel.

Láska, péče a pochopení jsou stejně důležité jako potrava.

Inteligence je schopnost sbírat informace a využívat je v různých situacích. Kreativita navozuje mezi informacemi nové vztahy. Kreativní chování je hravé, zkoumající. Dítě potřebuje podpůrné prostředí, svobodu a jistotu, že bude akceptované, potřebuje povzbuzovat a inspirovat. Ne diktovat, ale dodávat podněty k intelektuálnímu a emocionálnímu, také sociálnímu jednání v souladu s jeho schopnostmi.

Nadané děti bývají vnímány jako problematické. Dítě je problematické nikoli proto, jaké je, nýbrž proto, jaké není. Nerozumí tomu, co od něho všichni očekávají a neví, jaké má být.

Kreativní myšlení je dvoupólová aktivita mezi logikou a fantazií. Při vedení dítěte je důležité cílovat, radovat se, pociťovat uspokojení. Kreativní lidé se vyznačují spíš mimořádnou osobností než mimořádným intelektem.

 

Dimenze kreativity - flexibilita

                              - otevřenost

                              - chuť experimentovat

                              - komunikace

                              - humor

                              - hra

                              - napětí

 

 Schopnosti nadaného dítěte

Vnímání - "vidí svět naivníma očima"

             - je otevřené

             - cilivé

             - diferencuje

             - má schopnost vidět (převážně nově) vztahy

             - smysl pro humor (někdy dost specifický)

 

Myšlení - imaginace (představy)

            - asociace

            - dobrá paměť

            - hbitost

            - flexibilita (pružnost)

            - originalita

            - kombinace, komplexnost, propracování

            - organizace, samostatnost, redefinování

            - posuzování, odkládání

 

Duševní schopnosti - odvážlivost

                             - radost

                             - vytrvalost

                             - tolerance

Chování - hravé

             - dominující

             - dobrodružné

             - těžko akceptuje autoritu

             - neakceptuje těsné hranice

 

 

Doporučuji:  www.nadanedite.cz/

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode