MEDIACE

02.07.2012 17:15

Mediace je postup řešení konfliktu za účasti mediátora, který podporuje komunikaci mezi zúčastněnými s cílem smírného řešení sporu formou uzavřené mediační dohody. Mediátor je nestranný a pracuje na základě zakázky – vymezeného sporu jako předmětu mediace.

 

Mediace je nepostradatelná ve chvíli, kdy se partneři rozcházejí a nemohou se shodnout       na péči o dítě /děti/. Rozchod rodičů je jedním z nejtěžších momentů v životě zúčastněných / a především dětí/ a rodiče, kteří nejsou schopni či ochotni se aktuálně dohodnout, páchají na svých dětech psychické újmy mnohdy s celoživotními následky. Ve finále budou muset v budoucnu efektivně komunikovat – rodiči jsme na celý život, ale při rozvodových sporech nejsou mnohdy, bez třetí smírčí osoby, nahlédnout na problém. Doprovázení odborníkem – mediátorem - je vede k uzavření dohody, kdy se pro obě strany hledá žádoucí řešení, v nejhorším se alespoň upraví způsob komunikace mezi rodiči.

 

Pokud odborníka vyhledá jeden rodič s tím, že partner nemá zájem o smírnou mediaci, jedná se o poradenství. I když odborník jedná v zájmu dítěte, vždy je výstup ve formě poradenské zprávy pro nezúčastněného rodiče pramálo autentický.

 

Přijďte se dohodnout v zájmu dětí a nastartujte efektivní vzájemnou komunikaci.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode